Yuxunu yozYuxunu Bizdən Öyrən

A

Yuxuda At görmək

Posted on by in with 47 Comments

Yuxuda ağ atın belinə minmək yaxşı əlamətdir. Arzularınız həyata keçəcək. Atınız çirklidirsə, yalan və etibar etdiyiniz adamların paxıllığı gözlənilir. Qara atın belinə minmisinizsə, bu o deməkdir ki, işlərinizdə uzun müddət uğur əldə edəcəksiniz. Kürən atların qaçışını izləmək xoş güzəranınızın pisliyə doğru dəyişəcəyinə işarədir. Xalxal at görmək işlərdə uğura işarədir. Kəhərin atın belində çapmaq arzuların gerçəkləşməsinə işarədir. Bu yuxunu görən gənc qadın üçün tezliklə maddi tərəfdən gəlir və usandırıcı pərəstişkarına yox cavabı verməkdə qərarlı olacağına işarədir. Yuxuda atınızın vəhşi ilxıya qoşulduğunu görmək o deməkdir ki, kiminsə xəstəliyi haqqında xəbər alacaqsınız. Yuxuda qəşəng atlar görmək uğur və xoşbəxtlik əlamətidir. Yuxuda yaralı və ölü at görmək bədbəxt hadisələrə işarədir. Şıltaq atın üstündə çapmaq uğura gedən yolda müxtəlif çətinliklərə işarədir. Yuxuda at sizi güclü şəkildə yerə salsa –xəstəlik əlamətidir. Atın cilovundan yapışmaq və onu özünə tabe etmək həyatınızda xoş dəyişikliklərə işarədir. At yarışlarında iştirak etmək uğurlu, xoşbəxt həyata işarədir. Atı nallamaq mal-mülkün şübhəli yolla qazanılmasına işarədir. Yuxuda yəhərlənməmiş atı məharətlə çapırsınızsa, bu, yüngül mübarizədə var-dövlət qazanacağınıza və ola bilsin ki, dostların köməyini qazanacağınıza işarədir. Yuxuda atların təmizləndiyinə baxırsınızsa və yaxud özünüz təmizləyirsinizsə, həyatda çətin vəziyyətə düşəcəyinizə işarədir. İşgüzar adamlar, kəndlilər üçün yuxuda atın yalını və quyruğunu bəzəmək yaxşı əlamətdir. Gənc qız yuxuda sevgilisinin atın belində onun arxasında gəldiyini görübsə, bu, qadın üçün maraqlı pərəstişkarlarla bağlı uğura işarədir. At sürən qadın qorxubsa, bu, həyatda onun üçün həyəcan və yaxın adamının qısqanclığına işarədir. Yuxuda gənc qız atın belindən sıçrayıb düşübsə və o bir anda donuza çevrilibsə, bu o deməkdir ki, ona gələn evlilik təkliflərini rədd edəcək və sonda onun azadlıq hesab etdiyi hisslər çox usandırıcı olacaq. Yuxuda atın göydən düşdüyünü və sizə nə isə atan tanımadığınız adama çevrildiyini görmüsünüzsə, bu həyatda ciddi uğursuzluq və bir müddət ümidlərin gerçəkləşməyəcəyinə işarədir.Yuxuda atların otlaqda otarıldıqlarını görmək işlərin yaxşı qurulması və ortaqlarınızın razılaşdırılmış işlərinə işarədir. Quru otlaq kasıb, lakin sədaqətli dostlara işarədir. Gənc üçün belə yuxu xoşbəxt evliliyə işarədir. Yuxuda at alveri edən ticarətçi görmək maddi gəlir, lakin riskli işə işarədir. Yuxuda at almaq və ticarətçinin sizi aldatdığını hiss etmək itki əlamətidir. Yuxuda o qədər də yaxşı olmayan atı satmaq, cins atı isə özünə saxlamaq həyatda bəxtinizin gətirəcəyinə işarədir.

İnsan yuxuda at görübsə onun xilaskarı və müdafiəçisi olacaq. Ona yuxuda at əti veriblərsə, həyatda onu məhkəmədə rüsvayçılıq gözləyir.

Bərəkətin və bol qisməti işarəsidir. Sağlam bir ata mindiyinizdə gördünüzsə həyatda çox müvəffəqiyyətli olacağınız və həyatınızın eşqini tapacağınız mənasındadır.

Mövqe və rütbə, səfər və düşmənə qalib gəlməyə dəlalət edər. Quyruğu, yelesi və ayaqları qırmızı olan at dindarlığıdır. At, gözəl evdir. Ağ at düşmənə qalib gəlməyə, Qara at səltənət, ululuq, dövlət və dünyalığa, Subay kısrağa minməsi zadəgan və zenggin bir qadınla evlənməsinə, Ağı qarasına qalib olan at ilə qırmızı Kisra, şən, dindar qadına dəlalət edər. Bir çox ata sahib olan həmkarları və akranları içində sivrilir. Ata minən kimsənin xanımı hamilə isə oğlu olar. Quyruq tükü gur olan at övlad və qohum çoxluğuna, Atın bir tərəfə doğru sıçraması, minən kimsə üçün bir işə ya da düşüncəyə meyl etmək, Mələz at izzət və şərəfə, yüksək rütbəyə yaxud zadəgan bir övlada dəlalət edər. Cüt qanadlı ata minən ya dünyalığa ya da səltənətə qovuşar. Siyahata minən qarşı bir səfərə çıxar.

Öz zəif atını güclü bir atla dəyişdirən pis haldan yaxşı hala;bunun əksi olsa, digər hala düçar olar. Bir atın terkisine minən birinin vəkili olar ya da onun peşə və xislətinə davam etdirər. Bir yaşayış sahəsinə topluca girən başıboş atlar şiddətli yağışdır. Tərk edilmiş yılkı atları dövlət və səltənəti sona çatan insanlara, yaşlı və kasıblara dəlalət edər. At tərsi şərəfli bir kimsədən maldır. Bu tərsi süpürmek, belə bir kimsədən mal əldə etmək, At tərsi üzərində oturmaq qohumları cəhətindən mal əldə etməkdir.

Yuxuda hər hansı bir şəkildə at görmək, yaxşıya işarədir. İş həyatında yüksəlmə, eşq həyatında yaxşı inkişaflar, maddi və mənəvi istəklərin yerinə gəlməsinə işarədir.Yuxuda hər hansı bir şəkildə at görmək, yaxşıya işarədir. İş həyatında yüksəlmə, eşq həyatında yaxşı inkişaflar, maddi və mənəvi istəklərin yerinə gəlməsi deməkdir. Amma ölü at zərərə və yaxın zamanda ölümə;bağlı at mövqeninin değişmemesine;at satmaq döyüşə;at döymək həbsə girileceğine, suda at dedi-qoduya işarədir.Bərəkətin və bol qisməti işarəsidir. Sağlam bir ata mindiyinizdə gördünüzsə həyatda çox müvəffəqiyyətli olacağınız və həyatınızın eşqini tapacağınız mənasındadır.Ata minən bir kimsənin istəyi dərhal yerinə gəlir. At görmək hər cür çətinliyin sona çatacağına, gözəl günlərin başlayacağına işarədir.

Atın öldüyünü görmək isə iş və evlə əlaqədar problemlər yaşanacağına işarə edər.Yuxuda at görmək murattir. Tabirciler atın rənginə görə yuxular yozurlar. Yağız yəni qara at böyüklük və maldir. Kirmani’ye görə:doru rəngli ata mindiyini görmək, qüvvətin çoxluğuna, doru taya mindiyini görmək də zəngin bir qadınla evlənməyə işarədir. Al at dinin qüvvətinə və dövlət tərəfindən veriləcək mal və etibara dəlildir. Yuxusunda al ata mindiyini görən şərəfə çatar lakin bir az kədərlənir. Qula at;xəstəlik ilə təbir olunur. Qula ata mindiyini görən xəstə olar. Eger mindiyi xarici tay isə xəstə və qəmli təbiətli bir qadınla evlənər. “Kir at xeyir və bərəkətdir”. Eger mindiyi xarici tay isə gözəl və yaxşı əxlaq sahibi bir qadınla evlənər. Abla yəni dəmiri çirk rəngində bir at görmək şöhrətlə təbir olunur. Yuxusunda dəmiri çirk rəngində ata mindiyini görən xalq arasında xeyirlə ün edər. Dəmiri çirk və alnı akitmali bir heyvanın üzərinə minmək istədiyini görmək, Böyük bir kimsənin işlərinə qarışacağına, dəmiri çirk bir ati olub bunu başqa bir rəngə rənglədiyini görmək xeyirə dəlalət edər. Dəmiri çirk at və at görmək və minmək o biri rənglərdən daha aşağı təbir olunur. Çünki qiymətində digər rənglərdəki heyvanlardan daha ucuz və itibarsizdir. Dəmiri çirk ata minmis olduğunu görən hər işində çətinliyə uğrayar. Bir başqa rəvayətə görə:Yuxuda ata minmək, gerçəkdə ata minən kimsə üçün, şərəfli mərtəbəyə nail olmağa ya da bir səyahətə çıxmağa işarə edər.

Yuxuda taya minmək, subay kimsə üçün, yaxşı və zəngin biri ilə evlilik etməsinə və ya bir ev sahibi olacağına işarədir. Yuxuda gənc və yaxşı bir cins at görmək, yuxu sahibinin iqtidarının artmasına, ruzisinin çoxalmasına ağımtıl boz rəngli bir at görmək, qazanclı işlerin arxasından qaçmağa tünd qırmızı və ya kül rəngində yasli bir at görmək isə, işlerin pozulmasına işarədir. Yuxuda boz rəngli bir ata mindiyini görən kimsə, düşmənlərini məğlub edər. Qara ata mindiyini görən kimsənin şərəf və itiban, mövqesi yüksələr. Kir ata mindiyini görən kimsə qısa müddət içində evlənər. Gems bir ata minmək, yuxu sahibinin istəmədiyi halda birinin əmri altına girib onun əmrlərini etmək məcburiyyətində qalmasına işarədir. Xasiyyətsiz və azgin ata minmək, yuxu sahibinin hiyləgər və yalançı bir kimsə ilə əlaqə qurmasına və bundan ötəri və ondan zərər görməsinə işarə edər.

Əgər siz bir ata minmək, yuxu sahibinin girişdiyi işlərdə müsbət nəticələr əldə edə bilməyəcəyini işarə edər. Yuxuda bir at öldürdüyünü görən kimsə, mal və pula qovuşar. Bir at tərəfindən isirildigini görən kimsə, hər kəs tərəfindən hörmət görər. Ölmüş bir at görən kimsə, şərəf və etibara qovuşar. At əti yediyini görmək, yuxu sahibi üçün yaxşı deyil. Atdan düşdüyünü görən kimsə, pul itkisinə uğrayar ya da saglamligi pozular. Yuxuda at satdığını görən kimsə, ya biri ilə döyüş edər və ya ailə həyatında dolanışıqsızlıqları olar.

Bazardan bir at satın aldığını görən kimsə, əgər memursa, sürətlə qaldıraraq yüksək mövqelərə nail olar. Kişi at iqtidar və gücdür. Xarici at isə, şərəfli bir qadındır. Bir kisraga mindiyini və ya satın aldığını görən kimsə, şərəfli bir qadınla evlənər. Eger yuxu sahibi evli isə, ya da evlənmə niyyətində deyilsə, o zaman böyük bir əraziyə nail olmasına işarə edər. Bir başqa rəvayətə görə isə;Yuxuda yanında at olduğunu görən kimsənin ruzisinin geniş olmasına və düşməninə qalib gəlməsinə dəlalət edər. Ata minməyə layiq olmayan kimsənin yuxuda ata mindiyini görməsi, izzət və mövqe sahibi olmasına dəlalət edər.

Kişi ata mindiyini görən kimsə düsmanindan qorunur. Yuxuda taya mindiyini görsə, o kimsənin gözəl bir uşağı olar. Səmərə vurulmuş bir heyvana mindiyini görən kimsə, nə kasıb, nə də zəngin, orta səviyyəli olaraq yaşar. Subay olan kimsə kisraga mindiyini görsə, xanım, zəngin və əslli bir qadınla evlənər. Zadəgan olan asilsiza nisbətlə şərəflidir. Bəzən də at, gözəl edilmiş evə dəlalət edər. Kir at, düşmənə qalib gəlməkdir. Yelə və quyruğu qırmızı və dörd ayağı sekil san at, təqva və dindir. Bir kimsə, yelesi və quyruğu qara və digər yerləri qırmızı bir ata mindiyini görsə, bəzən raki içər. Çünki xüsusiyyəti edilən at mənasını verən kümeytu sözü, içkinin adlarındandır. Bir kimsə başqasının Afina binse o kimsənin mərtəbəsinə yüksələr. Yaxud o kimsənin adətini işlər, xüsusilə adı çəkilən at məşhur və bilinən at, yuxunu görən də ona minməyə layiq olsa. Kisra at, zövcələri. Təkrar minmə niyyətində olmayaraq xarici atdan endiyini və gəmini çıxardığım görən kimsə, xanımını bosar. Təkrar minmək niyyətiylə bir işi üçün atından endi və atının egerinin də yanında olduğunu görən kimsə isə xanımının heyzli olusu səbəbiylə ondan nəfsini menetmesine dəlalət edər. Eger başqa bir kisraga minmək üzrə adı çəkilən atdan endiyini görən kimsə, hanimi üzərinə başqa bir qadını daha nikah edər. Yaxud ikinci atın qiyməti nispetince bir nökər alir.

Eger kisraktan endiyi zaman nifrət edərək arxasını dönüb getsə yaxud endiyi zaman yerə qan olaraq sidik etsə, o kimsə xanımından ayrılaraq zina ilə məşğul olmasına dəlalət eder.Halis qırmızı Kisra, dindar, şən və şöhrətli bir qadına dəlalət edər. Alaca Kisra, gözəllik və mal ilə məşhur bir qadındır. Hər tərəfi, yelesi və quyruğu qırmızı olan Kisra, şən, sevincli bir qadındır. Ağlığı siyahligindan çox olan at, dindar bir qadındır.

Bir kimsə eger siz və Genis bir kisraga mindiyini görsə, əxlaqsız bir qadınla evlənər. Yaxud stabillik olmayan bir işi üzərinə alar. Atlardan və üzərinə səmərə vurulan heyvanlardan ağlığı siyahligina qalib at, vəlayət? dəlalət edər. Ağlığı siyahligindan çox olan ata mindiyini görən, dindar bir qadınla evlenir.Hayvanlarin zənci izzət və şərəfdir. Özü sari, yelesi və quyruğu qırmızı olani, matəm və ya gəlin üçün toplanmış bəzi qadınlara dəlalət edər. Bəzən də bu yuxu dəvə üzərindəki yükləri dəlalət edər. Bir kimsə bəzi atlara malik olduğunu və ya onları otlattigini görsə, yoldaşları arasında məqbul olar. Yuxuda görülən at, Bahadır, tacir, sənət və ticarətində fərasətli olan kişi yaxud bir uşaqdır.

At, şəriklikdir. Bir kimsə öz yanında və ya evində bir atın tələf olduğunu görsə, bir insanin vəfatına dəlalət edər. Alını ağ və dörd ayağı sekil bir ata mindiyini və ata minməyə də layiq bir paltar ilə bir seyi tələb etmək üçün yavaş, yavaş getdiyini görsə, o kimsə xalq arasında izzət və şərəf yaxud səltənət və mürüvvət çatar və pislik etmək üçün düşmən ona yaxınlaşa bilməz. Eger. Mindiyi at qara olsa, o kimsənin qiymət və şərəfi böyük, dövlət və səltənəti şiddətli və;qüvvətli olar. Çünki qara at, mal, dövlət, səltənət və ululuktur. Mindiyi atın yelesi, quyruğu və sair yeri qırmızı olsa, o kimsənin boş işlərlə məşğul olmaq, oyun, qan tökmə və döyüş kimi şeylərə meyli və həvəsi olurKati və sərt baslı olub binicisi dayandırmaq istədiyində dayanmayan at, dəli bir kimsədir. Yürütülmek, istəndiyi zaman dayanan at, bir işi benimsemeyip tənbəl olan və işlərində tənbəllik göstərən insana dəlalət edər. Atın qızıl və quyruğunun ağlığı, səltənətin sereflisidir.Atin izansizi və hərəkətinin azlığı, sultan üçün hərbə və əlində olan şeyin azlığına və düşməninin ona zəfər tapmasına dəlalət edər. Atın quyruğunun ətlərinin çox olması, yuxu sahibinin övlad və qohumunun çoxluğuna dəlalət edər. Atın quyruğunun kəsildiyini görən kimsə, ölər və özündən sonra geriyə bir seyi qalmayaraq adı unudular.

Atın quyruğu kökündən kəsilmiş olsa övlad və qohumlar özündən əvvəl ölər. Sultan olan bir kimsə, atının özüylə çekistigini görsə, təbəəsindən birinin sultana qarşı çıxması və üsyan etməsinə dəlalət edər;Əgər yuxu görən tacir isə, ortağı ona üsyan edər. Və onun əleyhinə olur. Atın sıçraması, bir barədə meyl etmək, bir tərəfi seçim etməyə, ehtiyacına tezce ulasmaga dəlalət edər. Bir ati sövq etdiyini görən kimsə, şərəfli bir adama xidmət etmə arzusunda olurBolluğun, bərəkətin, zənginliyin simvoludur. həyatda çox müvəffəqiyyətli olacağınız və həyatınızın eşqini sonunda tapacağınız mənasını verər.Bolluğun, bərəkətin, zənginliyin simvoludur. həyatda çox müvəffəqiyyətli olacağınız və həyatınızın eşqini sonunda tapacağınız mənasını verər.Faydalı saytlar


seirler-

metbex-

evbazari-

Yuxu.org
loading...

Tagged

 • Orxan

  Yuxuda gormuwem ki, at dunyaya bala getirir…Bunun cavabi yox idi yuxarida.. Bu yuxusunu menasi nedir??

 • yuxud atam gorurki at belinde oturub ciyninde deki tufeng at qizili rengde ayaqlari ise ag reng de idi menasi nedir

 • Xahiş edirəm bir cavab yazın

  • Zülfiyyə

   Mənə yuxuda kimsə deyir ki, burda dayan sizə bir çatacaq şey var.Oğlum da deyir ki, nədir görəsən. Özümü də tanımadığım bir yerə apardılar, balaca bir pəncərədən köhnə evin içinə baxdım. Gördüm ki, yekə fanerka kimi bir taxtanın üzərinə adyala bükülmüş nəsə qoyublar(bir neçə) .Elə bildim ki, canlı körpə uşaqlardır.Sonra da kim isə tanımadığım bir kəs mənim qollrımın üstünə həmin adyala bürünmüşü verdi, adyalı açanda gördüm ki, bu uşaq deyil atın balasıdır. Bu yuxunun mənasını bilmək istərdim.

 • Yuxuda at çoxlu gördüm.Amma atın biri ayrılıb yanıma gəldi və ayrılmırdı məndən və mən bu qaraqırmızı rəngdə idi atı çox sevdim və sığalladım boyunu o da məni sevdi.Qardaşımın balaca oğulunda sevdi hara getdimsə atda oraya gedirdi heç yanımdan ayrılmırdı.Subayam xahiş edirəm bir cavab yazın

 • Naira

  Man yuxuda Ana at ve bala at görürəm sanki onlar məni axtarır onlara baxıram gizlənərək həm xoşum gəlir.Həmdə qorxuram sonra bir ev kimi bir yer çıxıb onları baxıram çox qəribədi bala at sanki mənim harda olduğumu bilir Ana ata deyir amma heç yuxudan ayılmaq istəmirdim )

 • Anam yuxuda görürki mən yəni qızı ata minmişəm xalamın əri də mənim şəklimi çəkir.Bu nə deməkdi?

 • Salam yuxuda görmüşəmki bütün şəhərə düşmənlər hücum edib məndə qaçıram 1 yarım qalan evə girdim evlənmədən əvvəlki sevdiyim oğlanı gördüm oda evlidi indi o məni məndə onu qucaqladıq məni ordan qaçmağa kömək etdi 1 qız varıydı köməy etmə dedi o da edəcəm dedi sonra da arxamca gəldi 1 ev varıydı gizliniydi ağacın üstündəydi qapını döydük bizi içəri aldılar ev yiyəsi mənə paltar tikdi verdiki gey yozumunu yazın xahis edirəm

  • Yuxu

   Salam Vüsalə adlı istifadəçi ailənizdə həyat yoldaşınızla aranızda söz olacaq.Kimsə sizə arxa dayaq çıxacaq.

 • aytac*

  Salam 22yaş subay mən yuxuda görürəm yasdı qara atda 1 oğlan gəlir mənim yanımda at çapır bunun mənası nədi?

  • Yuxu

   Salam Aytac adlı istifadəçi at muraddır.

 • nezrin

  Salam. Yuxumda at balasına süd verirdi.Sonra birdən əlimi dirsəyəcən atın agzında gördüm. Bu yuxunu necə yozmaq olar? Xahiş edirəm cavablandırardız.Təşəkkürlər

  • Yuxu

   Salam Nəzrin adlı istifadəçi muradınıza çatmaq istədiyiniz arzunuza çatacaqsınız amma o sizin istədiyiniz kimi olmadığını sonradan görəcəksiniz.Yaxınlardan kimsə sizə nalayiq söz də deyə bilər.

 • mehriban

  yuxumda gorurem ki dagin bawindan bir at yixilir ve caya duwur suda aparir menasi nedir bilmek olar zehmet olmasa Atin yixilmagi

  • Yuxu

   Mehriban adlı istifadəçi bu yuxu xeyrə yozulmur.

 • Salam/ Men qeyri adi yuxu gormusem. Menim anadan oldugum kendde evimiz var. hemin evin heyetinde tovle yoxdur, yuxuda ise gorurem ki, hemin evin heyetinde tovlemiz tikilib, tovle iki hisseye bolunub her iki hissede qirmizi rengli at boynundan baglanib, atlar ana olur yeni dunyaya balaca at getirir ve getiren kimi balalarini yeyirler men ne qeder ideremse atlari dayandira bilmirem. bax bele inanilmaz olsada menim yuxum budu xahiw edirem bunu yozmaqda mene komek edin,

 • men yuxda tez tez at gorurem

 • hgjhb

  men yuxumda atlarin yarişini gördüm yaxşı əlamətdir

  • rasef

   ala qiz qacrma nedi

 • adsiz

  salam menimde yuxumuyozardizda zehmet olmasa yuxuda goruremki axşamdi harasa gedirem ag atinin ustune mindim getdiyim yere catanda duşdüm at yanimnan ayrilmir atin boynundaki kemerden tutmuşam mennen bir hereket edir eve qayidanda ise ustune 2-3 it hucum cekdi biri atin beline mindi at onu duşürdü sonra yene hucum cekmek istedi ama at bunlari ayaqi ile ozunnen araladiş sonra ati cimizdirmek istedim birde baxdimki vannada at yox uşaq var birde baxdimki tanimadigim bir kişi atamla sohbet edirki hansisa üadliq sarayinda 300 adama 500 manat pul odeyirsen atamda deyirki 1000 manata butun toyu hell etmek olar

  men subayam 22 yaşım var

  • Yuxuta at gormek yaxwidi.size xeber gelecek herhansisa bir yerden birde size qarwi pislik etmeye isteyen insanlar var onlardan uzaq durum.siz onlari ozunuze yaxin bilim dayanmayin size ele bir zerbe endire bilerlerki.

 • toma

  salam men yuxuda tez tez cox boyuk atlar gorurem usdume geliler

 • yuxuda ulduz nedir

 • Atayya

  salam. Men yuxuda 3 dənə ağ rəngli at gördum. onlardan biri ayrilib mənim yanıma gəldi və yaxinlaşanda qanadlarının olduğunu gördüm. At mənə yaxınlaşıb qanadlarını çırpırdı.

  • ULDUZ

   ag qanadli ata gormek bu sizin gelecekdeki arzularinizdir gelecekle bagli planlarniz var ve bu yolda irelileseniz arzunuaz catacaqsiz ancaq onu deyimki bele yugunu danismazlar ureyinde sirr olaraq saglamalisiniz cunki bezen gerceklesmir buda bir sirdir Allah her birinizin arzunsuna catdirsin daha bele yugunu yazmayin ve danismayin yogsa arzulariniz heyata kecmez

 • yuxuda at gormuwem qanadli at bizim oz heyetimze geldiyini gorurem evimizin uzerinde ucduqunu gordum anamin ona aigal cekdiyini gordum I vse

 • Taleh

  Men yuxuda qardaslarimi atin ustunde gormusem,bu ne demekdir.

  • Yuxu

   at muraddır. qardaşınız muradına çatacaq.

  • ULDUZ

   taleh bey salam elbetde at muraddir ancaq her ati goren murad demek deyil atin rengi qardaslarinin uz ifadesi haraya gedirdiler bu yugu yozmaq ucun cog onemlidir eger mene eterafli yazsaz men size yugunzu yozaram birde evli subay yas yazin

 • Salam. men qardasimi gormusem qardasim 4 ildi olub 6 ayligi tamam olan kimi oldu xestelik tapdi olen gunun gecesi onu olub ama gordum curumeyib 2 il kecenden sora babam oldu babam olenden sora bir ikigunden sora yuxuda gordum babam curuyub amma qardasim curumeyib 1 ilden sora nenem oldu nenemden sora yuxu gordum yene gordum babam curuyub nenem curuyub ama qardasim curumeyib sonra yene eyni yuxunu gordum ama yuxu eyni gunde gormurem 2 ilden sora 1 ilden sora 2 aydan sora bide qardasimi basdirmadan qardasimin meydi evde idi onun nefes aldigini his edim amma kimse inamadi mene size yalvariram mene cevab yazin xayis edirem

  • ULDUZ

   eda canim bilirsen bilmirem sen menimle fc de elaqe saglaya bilersen etrafli danismaq isteyirem seninle menim burda adresimi yaziram ulduz eliyeva HZ Elinin sekli var yaza bilersen

 • Mahir

  Men yuxuda denizde bir at gordum ve hemin ati timsah yemek istedi, amma qaynatam o timsahi oldurdu. Xahis edirem menasini aciqlayasiz.

 • men yuxuda at gormusem onu capdim

 • Xelil

  yuxuma qefyi atin belinde capdiqimi gormusem ne demekdir yaza bilersiz

 • men yuxuda at ustume cumur meni oldurmek istiyir

 • salam.mən yuxuda ağ at məni bərk bərk qucaqlayıb

 • eyyubof

  men realda at capa bilmirem. amma yuxuda yehersiz ati evvelce yorga sonra da suretle capmaga basladim. yuxuda olsamda teeccublendimki men axi bacarmiram capmagi…menasi nedi onun

 • men adi at gormuvvem

 • yuxuda at gordum.biri ag biri qirmizi…qirmizida men idim ,,agda basqasi..ag atdaki dusub,atin cilovunu verdi mene…ne demekdi

  • ULDUZ

   siz subaysizsa ayla xanim bu gelecekdeki qismetinizdi yeni siz oz qismetinizi gormusuz

 • Ilahe

  yuxuda gormushem ki qara atin belinde suretnen capiram amma demiryol vagzalina catanda gucnen bir nefer komek eleyir ati dayandirir.menasini yazardinizda zehmet olmasa.

 • Yuxuda bir at insanin beline minmek istemesi ne mena dawiyir? xahiw edirem menasini tez yazinda…onceden tewekkurler…

 • Omar

  Yuxuda bir at gördum. Atın tərkinə minmək istəyirdim. Nə qədər çalışdım minə bilmədim. Atın cilovundan tuturdum, ona yaxınlaşırdım, amma minmək istəyəndə at məni dişləməyə cahd göstərirdi.Hətta 1-2 dəfə dişlədi də. Amma bu çox da ağrılı deyildi. At mənim əlimi yavaş dişləyirdi, amma minməyə nail ola bilmədim…
  Bu nə məna daşıyır?

 • elnur

  yuxuda atin belinde bir muddet gezdikden sonra at qusmaga bawladi, ama qanli qusurdu, sonra at birden yixildi yere, ele bildim olub, sonra bir neche taniw terefinden onu qaldirib apardiq bawqa bir yere. Sonra gozunu achdigini gordum. Ama pis gunde uzanmiwdi. Xaiw eliyirem bu mene tez yazin.

 • men

  Yuxumda çılgına dönmüş bir atın meni qovaladığını gördüm ve çox qorxdum..durmadan meni qovalayırdı..bunun anlamını tez yazın da zehmet olmasa.önceden teşekkürler.

  • umumiyyetle yuxuda at gormek yaxshi elametdir. Yeni xeyir senin dalinca olacaq..

Bakıda mənzil, evlərin alqı –satqısı!

Pulta, Televizora ehtiyac yoxdu!

Hərdən şeir oxumaq lazımdı!